032 25 00 11       088 760 3962
един проект на "СТРОЙКОЛУКС ООД"”

Намери своето жилище - Бързо търсене

 
ап.№ етаж чиста площ общи части обща площ изба № обща площ изба ОБЩО цена, € статус
Апартамент №1 с 1 спалня ІІ к. +2,50 58.06 10.55 10.55 14 6.09 74.70 35 386 Продаден
Апартамент №2 с 2 спални ІІ к. +2,50 64.89 11.79 11.79 2 6.83 83.52 39 557 Продаден
Апартамент №3 с 1 спалня || к. +2,50 52.46 9.54 9.54 3 7.36 69.36 32 513 Продаден
Апартамент №4 с 1 спалня || к. +2,50 51.50 9.36 9.36 4 7.10 67.96 31 882 Продаден
Апартамент №5 с 2 спални ІІ к. +2,50 70.91 12.89 12.89 5 9.66 93.45 43 862 Продаден
Апартамент №6 с 2 спални ІІ к. +2,50 66.50 12.09 12.09 10 10.54 89.13 41 565 Продаден
Апартамент №7 с 1 спалня ІІІ к. +5,30 58.06 10.55 10.55 20 6.64 75.26 35 547 Продаден
Апартамент №8 с 2 спални ІІІ к. +5,30 65.26 11.86 11.86 8 8.27 85.39 40 189 Продаден
Апартамент №9 с 1 спалня ІІІ к. +5,30 56.16 10.21 10.21 17 5.68 72.05 34 169 Продаден
Апартамент №10 с 1 спалня ІІІ к. +5,30 54.67 9.94 9.94 18 5.51 70.11 33 255 Продаден
Апартамент №11 с 2 спални ІІІ к. +5,30 72.15 13.11 13.11 11 9.08 94.34 44 412 Продаден
Апартамент №12 с 2 спални ІІІ к. +5,30 66.50 12.09 12.09 27 10.27 88.86 41 486 Продаден
Апартамент №13 с 1 спалня ІV к. +8,10 58.06 10.55 10.55 13 7.09 75.70 35 677 Продаден
Апартамент №14 с 2 спални ІV к. +8,10 65.26 11.86 11.86 7 8.96 86.08 40 388 Продаден
Апартамент №15 с 1 спалня ІV к. +8,10 56.16 10.21 10.21 15 5.89 72.25 34 227 Продаден
Апартамент №16 с 1 спалня ІV к. +8,10 54.67 9.94 9.94 16 7.32 71.92 33 779 Продаден
Апартамент №17 с 2 спални |V к. +8,10 72.15 13.11 13.11 9 12.85 98.11 45 505 Продаден
Апартамент №18 с 2 спални ІV к. +8,10 66.50 12.09 12.09 6 8.96 87.55 41 106 Продаден
Апартамент №19 с 1 спалня V к. +10,90 58.06 10.55 10.55 19 6.29 74.90 35 444 Продаден
Апартамент №20 с 2 спални V к. +10,90 65.26 11.86 11.86 1 7.88 85.00 40 076 Продаден
Апартамент №21 с 1 спалня V к. +10,90 56.16 10.21 10.21 21 8.82 75.18 35 077 Продаден
Апартамент №22 с 1 спалня V к. +10,90 54.67 9.94 9.94 22 8.82 73.42 34 214 Продаден
Апартамент №23 с 2 спални V к. +10,90 72.15 13.11 13.11 34 9.05 94.32 44 405 Продаден
Апартамент №24 с 2 спални V к. +10,90 66.50 12.09 12.09 24 8.69 87.27 41 027 Продаден
Апартамент №25 с 1 спалня V +13,7 58.06 10.55 10.55 29 5.60 74.22 35 245 Продаден
Апартамент №26 с 2 спални V| к. +13,70 65.26 11.86 11.86 26 13.59 90.71 41 731 Продаден
Апартамент №27 с 1 спалня V| к. +13,70 56.16 10.21 10.21 12 7.09 73.46 34 577 Продаден
Апартамент №28 с 1 спалня V| к. +13,70 54.67 9.94 9.94 28 6.15 70.75 33 440 Продаден
Апартамент №29 с 2 спални V| к. +13,70 72.15 13.11 13.11 25 13.51 98.77 45 697 Продаден
Апартамент №30 с 2 спални V| к. +13,70 66.50 12.09 12.09 30 10.05 88.63 41 421 Продаден
Апартамент №31 с 1 спалня V|| к. +16,50 58.06 10.55 10.55 32 5.41 74.03 35 190 Продаден
Апартамент №32 с 2 спални V|| к. +16,50 65.26 11.86 11.86 31 10.05 87.17 40 703 Продаден
Апартамент №33 с 1 спалня V|| к. +16,50 56.16 10.21 10.21 33 4.94 71.31 33 953 Продаден
Апартамент №34 с 1 спалня V|| к. +16,50 54.67 9.94 9.94 23 7.36 71.97 33 793 Продаден
Апартамент №35 с 2 спални V|| к. +16,50 72.15 13.11 13.11 35 7.91 93.17 44 072 Продаден
Апартамент №36 с 2 спални V|| к. +16,50 66.50 12.09 12.09 36 9.80 88.38 41 349 Продаден

Продажби:

Йорданка Даянова - 088 760 3962

email: stroikolux@abv.bg

За контакти с агенции: 032 25 00 11,
Офис - гр.Пловдив, ул. „Петър Ченков” 27

Брокер: Димитров - 0878 58 11 22