032 25 00 11       088 760 3962
един проект на "СТРОЙКОЛУКС ООД"”

Инвеститор - СТРОЙКОЛУКС ООД

"Стройколукс" ООД

е дружество със строго определени инвестиционни цели. Да създава ДОМОВЕ, а не просто апартаменти.

Изкуството" да живееш сред паркова среда

с мисъл за спокойствието и сигурността на семейството и израстването на децата сред волност и красота.

"Стройколукс" ООД е дружество, което не само генерира, но и управлява

някои от осъществените свои идейни проекти.

Налагане и внедряване на европейски стандарти и иновационни концепции в областта на жилищното строителство и оформление.

Стремежът е да се постигне и опази "изкуството" да живееш в една нова общност, с мисъл за семейството, със стил, сред паркова среда, при уникално съчетание на услуги. Казано с други думи, "Стройколукс" ООД акцентира върху комфорта, безопасността и сигурността в своите комплекси, естетичното оформление на пространството около сградите и отлично развитата инфраструктура, сред която умело да бъдат съчетавани работа, развлечения, спорт и почивка.

"Стройколукс" ООД е дружество със строго определени инвестиционни цели:

Фирмата инвестира в закупуването на недвижими имоти (парцели и сгради), както и в строителството и въвеждането в експлоатация на нови сгради на територията на Република България. Приоритетните целеви пазарни сегменти, към които компанията е ориентирана, са луксозни апартаментни комплекси (затворен тип), търговски и офис площи, центрове за отдих и релакс.

"Стройколукс" ООД се занимава с инвестиционна и предприемаческа дейност и

отдаване под наем на недвижими имоти. Инвестиционната дейност на компанията е в няколко насоки:
♦ Инвестиции в жилищни имоти
♦ Инвестиции във ваканционни имоти
♦ Инвестиции в търговски площи и обществени сгради

Реализирани проекти на "Стройколукс" ООД:

Продажби:

Йорданка Даянова - 088 760 3962

email: stroikolux@abv.bg

За контакти с агенции: 032 25 00 11,
Офис - гр.Пловдив, ул. „Петър Ченков” 27

Брокер: Димитров - 0878 58 11 22